Verjaardagen deze week

14 apr Ronald Cillekens (Heren Vrije Tijd|*|Dames Recreanten 1)    18 apr Nadine Karo (Dames Recreanten 1)    20 apr Truus Cloudt (Dames Recreanten 2|*|Vertrouwenscommissie)    Van harte gefelicteerd !

Onze sponsoren

  • Rabobank Roermond Echt
  • Coaches en Scheidsrechters: Ramakers Accountancy
  • Hoofdsponsor: Vurenhof Boerengolf
  • Hoofdsponsor: Op het Broek Uitvaartverzorging
  • Hoofdsponsor: Pizzeria Il Genio Karken
  • Hoofdsponsor: Plus Bronswijk Posterholt

Al onze spelers van jong tot oud voelen zich thuis bij Voluntas, hun club. De oudere spelers en de ouders van de jongere steken allemaal de handen uit de mouwen om Voluntas een bloeiende vereniging te laten blijven. Ze trainen, coachen, fluiten, rijden, gaan mee met kampen, organiseren activiteiten, besturen en verrichten hand-en-spandiensten. Via de structuur op deze pagina kunt u precies zien wie wat doet. De indeling is gebaseerd op de driedeling van de organisatie in junioren, senioren en recreanten.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Behalve uit deze drie personen bestaat het algemeen bestuur uit de coördinator senioren, de coördinator junioren, de wedstrijdsecretaris en de sponsorcoördinator. De coördinatoren delegeren binnen hun afdeling de taken die nodig zijn. Met een grote junioren afdeling is vooral daar veel te doen, ook omdat we onze jeugd de beste kansen gunnen.

Onder deze laag vinden zich andere vrijwilligers die specifieke taken uitvoeren en daarom niet in het bestuur zitting hebben, maar wel heel belangrijk zijn. Zoals de coördinator opleidingen, de coördinator scheidsrechterzaken, de coördinator activiteiten en de materiaalbeheerder.

Binnen de teams is de aanvoerder de contactpersoon voor de trainer, de coach en het bestuur. Hij of zij zorgt voor de informatievoorziening van en naar de teamleden.