Verjaardagen deze week

24 sept Fons Voesten (Heren Recreanten|*|Vertrouwenscommissie)    Van harte gefelicteerd !

Onze sponsoren

  • Rabobank Roermond Echt
  • Coaches en Scheidsrechters: Ramakers Accountancy
  • Hoofdsponsor: Vurenhof Boerengolf
  • Hoofdsponsor: Op het Broek Uitvaartverzorging
  • Hoofdsponsor: Pizzeria Il Genio Karken
  • Hoofdsponsor: Plus Bronswijk Posterholt

Nieuwe privacy wetgeving
Op 25 mei 2018 is de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.
Met de invoering van de AVG verandert er als lid/vrijwilliger/sponsor/geintresseerde van VC Voluntas ook een aantal dingen.

Omdat we als vereniging zorgvuldig om willen gaan met (persoons)gegevens en dat ook verwachten van diegenen die actief zijn binnen de vereniging, geldt voor hen een geheimhoudingsverklaring.

Hier vind je de bijgewerkte geheimhoudingsverklaring.

Deze geheimhoudingsverklaring is met name bedoeld voor diegenen die vanuit hun rol in aanraking kunnen komen met persoons gegevens.