Verjaardagen deze week

31 juli Tessa Reinders (Dames Recreanten 1)    31 juli Rosalie Schuren (Dames Recreanten 1)    Van harte gefelicteerd !

Onze sponsoren

  • Rabobank Roermond Echt
  • Coaches en Scheidsrechters: Ramakers Accountancy
  • Hoofdsponsor: Vurenhof Boerengolf
  • Hoofdsponsor: Op het Broek Uitvaartverzorging
  • Hoofdsponsor: Pizzeria Il Genio Karken
  • Hoofdsponsor: Plus Bronswijk Posterholt

Nieuwe privacy wetgeving
Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.
Met de invoering van de AVG verandert er als lid/vrijwilliger/sponsor/geintresseerde van VC Voluntas ook een aantal dingen.
Langs deze weg willen we je informeren wat deze veranderingen zijn.

Als vereniging verzorgen we naast de trainingen en wedstrijden ook een aantal aktiviteiten.

Naast toernooien organiseren we ook een potgrond actie.

 

Al onze spelers van jong tot oud voelen zich thuis bij Voluntas, hun club. De oudere spelers en de ouders van de jongere steken allemaal de handen uit de mouwen om Voluntas een bloeiende vereniging te laten blijven. Ze trainen, coachen, fluiten, rijden, gaan mee met kampen, organiseren activiteiten, besturen en verrichten hand-en-spandiensten. Via de structuur op deze pagina kunt u precies zien wie wat doet. De indeling is gebaseerd op de driedeling van de organisatie in junioren, senioren en recreanten.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Behalve uit deze drie personen bestaat het algemeen bestuur uit de coördinator senioren, de coördinator junioren, de wedstrijdsecretaris en de sponsorcoördinator. De coördinatoren delegeren binnen hun afdeling de taken die nodig zijn. Met een grote junioren afdeling is vooral daar veel te doen, ook omdat we onze jeugd de beste kansen gunnen.

Onder deze laag vinden zich andere vrijwilligers die specifieke taken uitvoeren en daarom niet in het bestuur zitting hebben, maar wel heel belangrijk zijn. Zoals de coördinator opleidingen, de coördinator scheidsrechterzaken, de coördinator activiteiten en de materiaalbeheerder.

Binnen de teams is de aanvoerder de contactpersoon voor de trainer, de coach en het bestuur. Hij of zij zorgt voor de informatievoorziening van en naar de teamleden.