Verjaardagen deze week

24 sept Fons Voesten (Heren Recreanten|*|Vertrouwenscommissie)    Van harte gefelicteerd !

Onze sponsoren

  • Rabobank Roermond Echt
  • Coaches en Scheidsrechters: Ramakers Accountancy
  • Hoofdsponsor: Vurenhof Boerengolf
  • Hoofdsponsor: Op het Broek Uitvaartverzorging
  • Hoofdsponsor: Pizzeria Il Genio Karken
  • Hoofdsponsor: Plus Bronswijk Posterholt

We willen een vereniging zijn met een positieve uitstraling naar een ieder toe. Iedereen moet zich binnen onze vereniging thuis voelen en zowel op recreatieve- als op competitieve manier de volleybalsport kunnen beoefenen. Tevens wil onze vereniging een centrale en pro-actieve rol vervullen binnen de gemeente Roerdalen in het algemeen en de dorpskern Posterholt in het bijzonder. Van onze leden verwachten wij dan ook dat ze deze visie onderschrijven en hier naar vermogen een bijdrage aan leveren. We willen graag een wisselwerking nastreven tussen leden en club m.a.w.: "Wat kan ik voor Voluntas betekenen en wat kan Voluntas mij bieden?" Vrijwilligers nemen een zeer belangrijke plaats in; zonder hun tomeloze inzet is het vrijwel onmogelijk een vereniging draaiende te houden. Door middel van beleidsplannen, waaraan de ledenvergadering goedkeuring moet verlenen, wordt sturing gegeven aan de verdere uitbouw van de vereniging. Het streven om op een zo hoog mogelijk niveau te presteren met onze 1e teams wordt ondersteund door het zorgen voor een goede begeleiding, voor goede hulpmiddelen en door ruimte te geven aan eigen initiatieven.

VC Voluntas wil aantrekkelijk volleybal aanbieden voor inwoners van Posterholt en nabije omgeving. Dat willen we doen door het bevorderen van competitief (deelname aan Nevobo-competitie / toernooien) – en recreatief volleybal te beoefenen. Vanaf de junioren wordt, via het spelenderwijs vergroten van de balvaardigheid, toegewerkt naar volwaardige deelname aan het volleybalspel. De gymgroep met de allerkleinsten vormt hierbij een perfecte opstap naar de junioren. Sporttalenten worden structureel ondersteund, bijvoorbeeld via een bijdrage in de kosten van regiotrainingen. Vrijwilligers worden begeleid bij hun vrijwilligerswerk via interne scholing door ervaren krachten, onder meer als het gaat om coachen, trainen, besturen en organiseren. Voluntas wil ook een gezellige vereniging zijn, waar de leden zich thuis voelen. Daarom investeren we in ontspanningsactiviteiten als kampen, toernooien, feesten en bijzondere evenementen, vooral voor de jeugd. Afgeleid van deze missie en visie treft u verder in dit beleidsplan diverse algemene en specifieke doelstellingen aan, evenals de acties die nodig zijn om de doelstellingen te realiseren. Een aantal commissies zijn reeds bezig met het maken van een beleidsplan op hun "aandachtsgebied".