Verjaardagen deze week

08 juni Jack Schmits (Overig)    Van harte gefelicteerd !

Onze sponsoren

  • Rabobank Roermond Echt
  • Coaches en Scheidsrechters: Ramakers Accountancy
  • Hoofdsponsor: Vurenhof Boerengolf
  • Hoofdsponsor: Op het Broek Uitvaartverzorging
  • Hoofdsponsor: Pizzeria Il Genio Karken
  • Hoofdsponsor: Plus Bronswijk Posterholt

Vanwege eenduidigheid en transparantie heeft het bestuur besloten dat alle spelregels rondom contributiekortingen en/of vergoedingen op de website komen te staan.

Een lid dat extra activiteiten voor de vereniging uitvoert heeft recht op een contributiekorting of een vergoeding. Hiervoor gelden de volgende spelregels:

  • Bestuursleden, trainers en coaches van de volwassenen teams krijgen 100% korting op de contributie van VC Voluntas.
  • Een jeugdtrainer krijgt geen korting op de contributie, maar heeft recht op een vergoeding voor de activiteiten.
  • De scheidsrechters, ledenadministrateur, materiaalbeheerder en websitebeheerder krijgen 50% korting op de contributie van VC Voluntas.

Men kan nooit meer dan 100% korting op contributie van het voluntas deel krijgen. Het hoogste percentage is bepalend.

De NeVoBo afdracht en/of Bondscontributie vallen buiten deze spelregels en dient altijd volledig te worden betaald.

In andere gevallen beslist het bestuur. Indien nodig worden de gemaakte afspraken toegevoegd op de website.