Verjaardagen deze week

31 juli Tessa Reinders (Dames Recreanten 1)    31 juli Rosalie Schuren (Dames Recreanten 1)    Van harte gefelicteerd !

Onze sponsoren

  • Rabobank Roermond Echt
  • Coaches en Scheidsrechters: Ramakers Accountancy
  • Hoofdsponsor: Vurenhof Boerengolf
  • Hoofdsponsor: Op het Broek Uitvaartverzorging
  • Hoofdsponsor: Pizzeria Il Genio Karken
  • Hoofdsponsor: Plus Bronswijk Posterholt

Ongewenst gedrag en seksuele intimidatie kunnen in alle organisaties voorkomen.
In de loop van de jaren heeft VC Voluntas zich ontwikkeld tot een vereniging met een groot aantal leden. Zoals in het beleidsplan omschreven hecht het bestuur van VC. Voluntas veel waarde aan het zorgvuldig en met respect met elkaar omgaan.
Het bestuur heeft daarom besloten om beleid te ontwikkelen op het gebied van het tegengaan en voorkomen van ongewenst gedrag en seksuele intimidatie binnen de vereniging.
Daarnaast verplicht de Arbo-wet en de Algemene Wet Gelijke Behandeling ongewenst gedrag tegen te gaan.

Het beleid van het bestuur van VC. Voluntas is gericht op het tot stand brengen en onderhouden van een verenigingssfeer, ontdaan van alle vormen van ongewenst gedrag.
Het bestuur stelt 2 vertrouwenscontactpersonen aan, die zorg dragen voor de eerste opvang en begeleiding van een klager.

Zij geven voorlichting en verwijzen zonodig door naar een vertrouwenspersoon van het NOC*NSF. Om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen wordt een beklaagde direct doorverwezen naar de vertrouwenspersonen voor beklaagden van het NOC*NSF. De vereniging stelt alle vrijwilligers de gedragscode ter beschikking.

Met dank aan Monique Noll en Fons Voesten die de brochure hebben samengesteld.

Bekijk het reglement hier.