Verjaardagen deze week

14 sept Erik Janssen (Heren Vrije Tijd)    17 sept Stephanie Goossens (Dames Recreanten 1)    18 sept Ludo Verstappen (Overig)    Van harte gefelicteerd !

Onze sponsoren

  • Rabobank Roermond Echt
  • Coaches en Scheidsrechters: Ramakers Accountancy
  • Hoofdsponsor: Vurenhof Boerengolf
  • Hoofdsponsor: Op het Broek Uitvaartverzorging
  • Hoofdsponsor: Pizzeria Il Genio Karken
  • Hoofdsponsor: Plus Bronswijk Posterholt

Privacyverklaring bijgewerkt

Nieuwe privacy wetgeving
Op 25 mei 2018 is de privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.
Met de invoering van de AVG verandert er als lid/vrijwilliger/sponsor/geintresseerde van VC Voluntas ook een aantal dingen.
Daarom willen we je informeren over onze bijgewerkte privacyverklaring.

Aanpassing privacyerklaring
We hebben een aantal verbeteringen doorgevoerd en de verklaring begrijpelijker gemaakt. Ons doel is om voor jou:
• volledig transparant te zijn over hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan.
• aan te geven welke rechten jij hebt met betrekking tot verwerking van jouw persoonsgegevens
• inzichtelijk te maken hoe je bij ons terecht kan om vragen over jouw privacy te stellen

Hier lees je de bijgewerkte privacyverklaring.

Aanvulling op privacyverklaring

Een aantal teams/groepen van de vereniging maakt, op initiatief van de leden, gebruik van o.a. whatsapp als communicatiemiddel voor het team / de groep.

Vanuit de vereniging hebben we geen bezwaar tegen het gebruik van dergelijke communicatiemiddelen door de team/groepsleden.
Maar we hebben geen invloed op manier waarop deze diensten omgaan met privacy van de gebruikers.
De vereniging als zodanig maakt dus geen gebruik van deze diensten.

De leden melden zich daar op eigen inititatief voor aan of af.
Voor dergelijke communicatiediensten gelden de privacyverklaringen van deze diensten.